Tarihçesi

Pranik Enerji Şifası Bilimi, binlerce yıldan beri varlığını sürdürmektedir. Önceleri son derece sınırlı sayıda kişi tarafından uygulanıyordu, çünkü Enerji Şifası Tekniklerini öğreten okullar, daha önce hiç bu derece anlaşılır ve basit bir yapıda bir Şifa Sistemi oluşturmamıştı.

Kadim Şifa Sanatlarını basitleştirerek ve anlaşılır kılarak, sonuçlar düzenli ve sistematik olarak “çoğaltılabilir”.

Konuyla ilgilenen ve öğrenmeye istekli olan hemen herkes, bu basit Teknolojiyi uygulayarak, hızlı iyileşme ve artan iyilik durumunu desteklemeye yardımcı olabilir. Bazen bu gelişmeye “Şifa”  denilmektedir. Fiziksel, duygusal ya da zihinsel anlamda olumlu değişiklikler gerçekleştiği kaydedilmiştir.

Pranik Enerji Şifası, Enerji Bedeni veya Aura üzerine dokunmadan uygulanır.

Bilim ve ruhsallığın birleştiği bir sistemdir.

 

Öğretiler, Yoga Prana Vidya’nın kadim kökenlerinden, Teozofi Okulu ve H.P.Blavatsky, Charles Leadbeater, Arthur E. Powell, Annie Besant, Alice Bailey ve diğerlerinin öğretilerinden ve bunların yanında Yogi Ramacharaka olarak da bilinen William Walker Atkinson, Michael Bradford, Amy Wallace ve Bill Henkin, Barbara Ann Brennan ve zamanımızın çok yüce Ruhsal Öğretmenlerinden Üstad Choa Kok Sui ve diğerleri gibi günümüze uzanan son yüzyılın birçok ezoterik yazarının Öğretilerinden bilgiler içermektedir.

Bu Metod, Fiziksel Bedeni Saran ve Hayati Yaşam Enerjisi ile kaplayan Enerji Bedenlerinin varlığı bilgisine dayanır. Bu “Yaşam Kuvveti” yaşamın her adımında mevcuttur ve bir kişiden diğer bir kişiye, bir nesneye, bitkilere, bir kişinin işine veya destek, dengelenme veya güçlendirme gerektiren herkese ve her şeye yönlendirilebilir.

Bu, Chi veya Prana kullanan Tekniklerin Uygulanmasıyla gerçekleşir. Sıklıkla Bedenin Fiziksel ve Enerji Sistemlerinin çeşitli bileşenleri arasında somut bir denge kurulması için enerjiye ihtiyaç vardır. Ve bu Elektromanyetik alan ve süptil bedenleri de içerir.

“Bütün Enerji ve Kuvvet, Prana’nın bir dışa vurumudur. Prana, kadim filozoflar tarafından “Yaşamsal Kuvvet”e verilen isimdir. Prana Evrensel Yaşam Enerjisidir. Prana, iyileşmeye etki eden araçtır, hangi metot kullanılırsa kullanılsın veya kim kullanırsa kullansın…”

The Science of Psychic Healing (Psişik Şifa Bilimi), Yogi Ramacharaka, ©1906, S.10

“Fiziksel bedeni saran ve kapsayan, kendi ayırt edici ışınımını yayan parlak beden olarak tanımlanabilir ve buna genellikle “aura” ismi verilir.”

Hands of Light (Işığın Elleri), Barbara Ann Brennan,  ©1987, s.53

“Çakraları temizlemek, başkalarını şifalandırmada ve kendinizi şifalandırmada, bütün psişik teknikleri içinde en çarpıcı sonuçlardan bazılarını verebilir.”

Psychic Healing Book (Psişik Şifa Kitabı), Amy Wallace ve Bill Henkin, ©1978, S.122

Kadim “İçsel Bilimler”, Enerji Şifası sistemimize temel oluşturan, hayranlık uyandıran Öğretilerdir. Bu Öğretiler paha biçilmezdir; basitçe anlaşılır ve öğrenmesi kolay hale getirilmişlerdir.