Temel Prensipler

Pranik Şifa’da ilk prensip bedenin “kendini onarabilir” olduğudur, yani her zaman kendini iyileştirmeye çalışır. Bir kesik ya da üşütmede ilaç kullanın veya kullanmayın, beden kendini

genellikle birkaç gün ila bir haftada iyileştirir. Buna dayanarak, öyleyse beden neden hasta olur ve kendini tamamen iyileştirmez?

Cevap herkesin bedenini saran enerji bedeninde (aura) yatar. Bu görünmeyen beden, fiziksel bedenle birbirine bağlantılıdır; aslında fiziksel bedenimizin şekli ve sağlığı için bir kalıp gibi görev yapar.

Fiziksel bedeninizi ne tkilerse, enerji bedenine kendini yansıtır ve tam tersi de geçerlidir. Pranik Şifacıların iyileşme sürecini hızlandırmak için kullandıkları, bu ikisi arasındaki bağlantıdır.

İkinci prensip, Yaşam Kuvveti veya prana kavramıdır. Yaşamın var olması için bedenin yaşam enerjisine, chi veya prana’ya sahip olması gerekir. Şifa süreci, etkilenen bölge(ler)deki ve bütün bedendeki yaşam kuvvetini arttırarak hızlandırılabilir. Bedeniniz her zaman besinleri alıp hazmedip dağıtıyor ve sonra atıkları çıkartıyor. Örnek olarak, bedeniniz temiz hava veya oksijen çekerek kendini enerjilendirir. Enerji bedeniniz de her zaman aynı şeyi yapar. Organlarınızda ve hücrelerinizde yaşamı sürdürmek için aslında havadan, topraktan ve güneşten enerji çeker. Her ne zaman bu işlem engellenirse veya aksatılırsa, bedenin kendini iyileştirme yeteneği yavaşlar ve hastalık ortaya çıkmaya başlar.

Bölge tıkanmışsa temiz enerji içeri giremez ve bu iyileşmeyi engeller. Diğer taraftan bölge tükenmişse kendini iyileştirmek için yeterli enerjisi olmaz.

Enerjideki dengesizliğin sebebi ne olursa olsun, Pranik Şifa bedenin doğal olarak yaptığını arttırmayı ve enerjisini dengeli ve sağlıklı bir duruma geri getirmeyi hedefler.

 

  1. Temizleme Tekniği

Pranik Şifacı enerji bedeninden kullanılmış, hastalıklı veya tıkanmış enerjiyi uzaklaştırırken, etkilenmiş bölgeye “Temizleme Tekniği” uygulanır. Bu, bedenin kendini iyileştirmesine imkân vermek için sistematik olarak yapılır. Genellikle basit rahatsızlıklarda ilk seansta tek başına temizleme, durumu %50 veya daha fazla düzeltecektir.

 

  1. Enerjilendirme Tekniği

Enerjilendirmede Pranik Şifacı temiz enerjiyi çeker ve etkilenmiş bölge veya bölgelere yönlendirir. Bu adım, bedene kendini iyileştirmek için ihtiyaç duyduğu enerji yakıtı desteğini verir.

Pranik Şifa bedenin iyileşmesine başka ne şekilde yardım eder? Pranik Şifa ayrıca özel olarak enerji merkezlerinin (çakralar) sağlığına ve durumuna odaklanır. Bu enerji merkezleri organları ve bezleri yaşam enerjisiyle veya pranayla beslemekle görevli küçük güç istasyonları gibi davranırlar.

Bu enerji merkezlerinden herhangi birinde işlev bozukluğu olursa, bağlı organ(lar) veya bez(ler) de etkilenir. Bundan dolayı, devam eden sağlık ve hızlı iyileşmenin anahtarı, enerji merkezlerinin enerjiyi ne kadar iyi çekip dağıttığına bağlıdır. Pranik Şifa’da 11 ana enerji merkezi vardır. Enerji anatomisinin kusursuz kullanımı, Pranik Şifacının rahatsızlığın sebebini daha belirgin şekilde tedavi etmesine olanak verir ve bu da daha hızlı ve daha uzun süren sonuçlar üretir. Pranik Şifa bu enerji merkezlerinin dengelenmesini hedefler ve bu oldukça ve sağlandıkça, beden tamamen iyileşecektir ve sağlıklı kalacaktır. Bir Pranik Şifacı dengesizlikleri, tükenmeleri ve tıkanmaları nasıl saptar? Pranik Şifacılar, enerji merkezlerini ve enerji bedeninin durumunu hissetmek için “tarama” adı verilen bir teknik kullanırlar. Tarama yoluyla şifacı enerji bedenini hızla teşhis edebilir.

Hastalığın sebeplerini ve şifaya ihtiyacı olan bölgeleri bulmanın hızlı bir yolunu sunduğu için bu adım çok önemlidir. Bazı durumlarda ağrı omuzda olabilir, ama sebep boğaz enerji  merkezinin düzgün çalışmaması olabilir. Tarama, bir “enerji MR” (Manyetik Titreşim Görüntüleme) kullanmak gibidir. Hassaslaştırma egzersizleri ile ellerdeki küçük çakralar veya enerji merkezleri enerji bedenine oldukça duyarlı hale gelir ve enerjiyi hissetme yeteneğini kolaylaştırır.

Fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce dengesizlikler bulunabileceğinden, tarama hastalıkları önlemede de yardımcı olabilir. Fiziksel bedende ortaya çıkmadan önce Pranik Şifa uygulanabilir. Bu sağlığı muhafaza etmenin anahtarlarından biridir. Pranik Şifa hastalık ve sağlığı koruma dışındaki durumlar için kullanılır mı? Evet! Pranik Şifa tekniklerinin pratik kullanımı, fiziksel şifanın çok ötesine gider. Örneğin, bazı Pranik Şifacılar en yüksek getiri için yatırım yapmadan önce belirli bir kurumun bolluk enerjisini tararlar.

Diğerleri ilişkilerindeki gerilim veya olumsuz duyguları uzaklaştırmak için temizleme tekniğini uygularlar, böylece ilişkilerinin niteliğini geliştirirler. Birçoğu kendi hayatlarını, çocuklarının ve sevdiklerinin hayatlarını finansal, duygusal ve fiziksel olarak geliştirdiler. Bu, bir kişinin hayatının her yönünü iyileştirmede enerjinin bilimini kullanması için Büyük Üstad Choa Kok Sui tarafından geliştirilen bilimsel ve pragmatik yaklaşımı yansıtır.

 

UYARI:
Pranik Enerji Şifa tıbbın yerini almak niyetinde değildir; bunun yerine tıbbı tamamlamak niyetindedir.

Pranik Enerji Şifacılar Tıb Doktoru değildir ama Tıb Doktorları Pranik Enerji Şifacısı olabilir. Bu web sayfasında yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, teşhis koymak, ilaç ve/veya tıbbi tedavi tavsiye etmek amacıyla kesinlikle kullanılmamalıdır. Pranik Enerji Şifacılar, tavsiye edilmiş ilaçlara

ve/veya kişinin tıbbi tedavisine karışmazlar. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir.